ขั้นตอนการจัดตั้งผู้จัดการมรดก

ทายาททุกคนต้องตกลงกันเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดก โดยต้องลงลายมือชื่อในหนังสือแจ้งตั้งผู้จัดการมรดกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

ช่วยรับจำนองที่ดินของเพื่อนบ้านที่เป็นหนี้นอกระบบ

ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้สามารถเรียกจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

อ่านเพิ่มเติม

ลูกหนี้ซื้อบ้านของเราจ่ายเงินไม่ครบ และยืมเงินโดยมีสัญญา หนีหนี้

หากคดีแพ่งถึงที่สุดแล้ว และลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ คุณสามารถยื่นคำร้องต่อศาล โดยศาลอาจมีการบังคับคดีได้หลายวิธี เช่น การยึดทรัพย์ การอายัดเงินเดือน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ถูกเก็บค่าไฟย้อนหลัง ทั้งๆที่จ่ายประจำ

คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

อ่านเพิ่มเติม

ต้องการซื้อบ้านคืน ที่ถูกขายทอดตลาดแล้ว

ในการเสนอชดใช้หนี้จำนองนั้น คุณสามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้จำนองได้ โดยอาจเสนอชดใช้หนี้จำนองคงค้างในจำนวนที่น้อยกว่าราคาประเมินทรัพย์ก็ได้

อ่านเพิ่มเติม

ปวดปัสสาวะ ตอนนอนบ่อยๆ วิธีการแก้ไข

ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำก่อนนอนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนก่อนนอน ลดน้ำหนักหากมีน้ำหนักเกิน

อ่านเพิ่มเติม

เป็น stoke เวลานอนหายใจปกติ แต่เวลานั่งหายใจติดขัด

หากเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด อาจเป็นเพราะขณะนั่ง หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมด ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม

อายุ64 มีอาการวูบ สมองมึนงง เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง

สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตต่ำ โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ โรคหูชั้นใน และโรคทางสมอง

อ่านเพิ่มเติม

ทานอาหารก่อนไปเจาะเลือดเพื่อเช็คเบาหวาน

ไม่ควรทานอาหารก่อนไปเจาะเลือดเพื่อเช็คเบาหวาน เว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้งดอาหารก่อนเจาะเลือดเพื่อตรวจรายการอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

มีอาการคันตามตัว กินยาแก้แพ้ จะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง

หากมีอาการคันตามตัว แนะนำให้ใช้ยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ทำให้ง่วงซึม เช่น cetirizine, loratadine, fexofenadine เป็นต้น และควรใช้ยาในระยะสั้นๆ เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

วิธีตรวจต่อมลูกหมากว่าเป็นมะเร็งหรือไม่

การตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (prostate biopsy) เป็นวิธีตรวจที่แม่นยำที่สุดในการวินิจฉัย โดยแพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กดูดเซลล์ต่อมลูกหมากออกมาตรวจทางพยาธิวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

ที่ดิน ส.ป.ก. ของพ่อที่เสียชีวิต แต่ทายาทมีประกันสังคม

เนื่องจากสิทธิในการรับมรดกสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. ไม่ได้กำหนดว่าทายาทต้องมีคุณสมบัติใดเป็นพิเศษ เพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

โดนชาวต่างชาติขับรถชนแล้วหนี บาดเจ็บสาหัส

ผู้ประสบภัยยังสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ชาวต่างชาติได้ โดยต้องนำหลักฐานต่างๆ ประกอบการฟ้องร้อง เช่น บันทึกประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

ทำงานเป็นพนักงานบริษัทยังไม่ได้รับเงินเดือน

พนักงานยังสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิแรงงานได้

อ่านเพิ่มเติม

เป็นหนี้จากการค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์

ผู้ค้ำประกันมีหน้าที่ต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยผู้ค้ำประกันจะรับผิดในจำนวนเงินที่ค้ำประกันไว้

อ่านเพิ่มเติม

หนี้รถยนต์ โดนยึด มีส่วนต่าง มีหมายศาลยึดบ้าน 

ติดต่อเจ้าหนี้ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงในการชำระหนี้ส่วนต่าง โดยเจ้าหนี้อาจพิจารณาให้ผ่อนชำระหนี้ส่วนต่างได้ตามความเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

เพื่อนยืมโฉนด น.ส.3 ไปกู้เงินนายทุน

ที่ดินของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกยึดได้ เนื่องจากโฉนด น.ส.3 เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน เจ้าหนี้มีสิทธิยึดที่ดินของคุณเพื่อชำระหนี้แทน

อ่านเพิ่มเติม

ปลูกต้นยูคาลิปตัสแทนปลูกข้าว ต้องเสียภาษีอย่างไร 

การปลูกต้นยูคาลิปตัสนั้น เจ้าของกิจการจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามประเภทของกิจการที่ประกอบ อัตราภาษีเงินได้สำหรับกิจการเกษตรกรรม คือ 15% ของกำไรสุทธิ

อ่านเพิ่มเติม

พี่สาวกู้เงินและเสียชีวิต มีหนังสือทวงหนี้

หากมีทรัพย์ไม่พอที่จะชำระหนี้ ก็อาจต้องเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนชำระหนี้ หรือขอลดยอดหนี้ เป็นต้น หากเจ้าหนี้ไม่ยินยอม ก็อาจต้องฟ้องร้องต่อศาลให้ชำระหนี้

อ่านเพิ่มเติม

สร้างบ้านเอง ขอบ้านเลขที่ อบต. ไม่ยอมออกให้

หากเป็นกรณีที่บ้านไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เจ้าของบ้านจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเสียก่อน

อ่านเพิ่มเติม