ads

stat 22 11 2566

เวปไซด์ nbt2hd.com

เป็นการจัดทำด้วยทุนทรัพย์และแรงกาย แรงใจ ส่วนตัวทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลใดๆทั้งสิ้น

รวมถึงได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาที่ ไม่รู้วิธีแก้ไขที่ pantip.com โดยใช้ ID windows2000 ในการให้ความช่วยเหลือตอบปัญหาต่างๆ
โดยอาศัยสิ่งที่ได้รับมาจากทางรายการ NBT รวมใจ

ตั้งแต่เริ่มจัดทำเวปไซด์ nbt2hd.com ตั้งแต่วันที่ 01/06/2023 ถึง 16/11/2023 เป็นเวลาเกือบ 6 เดือน (ทุกวัน ยกเว้นวันถ่ายทอดพิธีต่างๆ) สามารถแยกหัวข้อปัญหาและข้อแนะนำต่างๆ 1,550 หัวข้อ

ท่านที่สนใจ ติดต่อลงโฆษณาได้

ธนภัทร จังตระกูล
437 หมู่ 7
ตำบล. ศรีสงคราม
อำเภอ. ศรีสงคราม
จังหวัด. นครพนม
48150

เบอร์โทรฯ 0880 822 282