โรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไร วิธีป้องกันและรักษา

โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เป็นโรคเรื้อรังทางผิวหนังที่พบได้บ่อย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังแบ่งตัวเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ผิวหนังลอกเป็นแผ่นหนาสีขาวหรือสีเงิน มักพบที่บริเวณศีรษะ ข้อศอก หัวเข่า และบริเวณหลัง ข้อมือ เท้า เป็นต้น

สาเหตุของโรคสะเก็ดเงินยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • พันธุกรรม: โรคสะเก็ดเงินมีแนวโน้มที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรม หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคสะเก็ดเงิน จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้สูงขึ้น
 • การติดเชื้อ: การติดเชื้อบางชนิด เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี อาจกระตุ้นให้โรคสะเก็ดเงินกำเริบได้
 • ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม: ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมบางชนิด เช่น ความเครียด การสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด หรือการสูบบุหรี่ อาจกระตุ้นให้โรคสะเก็ดเงินกำเริบได้

อาการของโรคสะเก็ดเงินที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ผื่นผิวหนังลอกเป็นแผ่นหนาสีขาวหรือสีเงิน
 • ผื่นผิวหนังคัน
 • ผื่นผิวหนังแดง
 • ผิวหนังแห้ง
 • เล็บผิดปกติ เช่น เล็บหนา เล็บเปราะ เล็บหลุด

การรักษาโรคสะเก็ดเงินขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค โดยแพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีการรักษาดังต่อไปนี้

 • การรักษาด้วยยาทาภายนอก: ยาทาภายนอกที่ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ ยาทาสเตียรอยด์ ยาทากรดซาลิไซลิก ยาทาน้ำมันดิน เป็นต้น
 • การรักษาด้วยยารับประทาน: ยารับประทานที่ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ ยาเมทโทเทรกเสท ยาไซโคลสปอริน ยาอะซิทรีติน เป็นต้น
 • การรักษาด้วยแสง: การรักษาด้วยแสงเป็นการรักษาที่ใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังแบ่งตัวช้าลง การรักษาด้วยแสงมีหลายวิธี เช่น การรักษาด้วยแสงยูวีบี การรักษาด้วยแสงเอ็กซ์ทีเรย์ เป็นต้น
 • การรักษาด้วยชีววิทยา: การรักษาด้วยชีววิทยาเป็นการรักษาที่ใช้ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การรักษาด้วยชีววิทยาเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง แต่อาจพบผลข้างเคียงได้

นอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการกำเริบของโรค ได้แก่

 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นและควบคุมไม่ให้กำเริบได้ หากมีอาการของโรคสะเก็ดเงิน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม

Share on: