แบ่งแย่งที่ดินของสามีที่เสียชีวิตกับ พ่อและน้องของสามี

กรณีที่ดินที่ได้มาหลังสมรส ที่มีชื่อร่วมของพ่อและน้องกับสามีที่เสียชีวิตนั้น จะต้องพิจารณาถึงสถานะของผู้เป็นเจ้าของที่ดินก่อนว่า เจ้าของที่ดินเป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมายหรือไม่

หากเจ้าของที่ดินเป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ที่ดินก็จะตกทอดให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายทั้งหมด โดยทายาทโดยธรรมมีลำดับดังนี้

  1. บุตร
  2. ภรรยาหรือสามี
  3. บิดาและมารดา
  4. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  5. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
  6. ปู่ย่าตายาย
  7. ลุงป้าน้าอา

ในกรณีนี้ ทายาทโดยธรรมที่จะได้รับมรดกที่ดิน ได้แก่

  • ภรรยา
  • พ่อ
  • น้อง

โดยภรรยาจะได้รับส่วนแบ่งมรดกเท่ากันกับพ่อและน้อง เนื่องจากเป็นทายาทโดยธรรมในลำดับที่ 2 เท่ากัน

หากเจ้าของที่ดินไม่ใช่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ที่ดินก็จะตกเป็นของผู้ที่มีชื่อร่วมเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด โดยผู้ที่มีชื่อร่วมเป็นเจ้าของที่ดินจะต้องตกลงกันเองว่าจะแบ่งที่ดินกันอย่างไร โดยอาจแบ่งกันตามส่วนต่าง ๆ หรือแบ่งกันตามมูลค่าของที่ดินก็ได้

ในกรณีนี้ ภรรยาจะต้องเจรจาตกลงกับพ่อและน้องว่าจะแบ่งที่ดินกันอย่างไร โดยอาจแบ่งกันตามส่วนต่าง ๆ หรือแบ่งกันตามมูลค่าของที่ดินก็ได้

หากไม่สามารถตกลงกันได้ ภรรยาสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอแบ่งที่ดินได้ โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาแบ่งที่ดินให้ตามสมควร

ทั้งนี้ ภรรยาควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

Share on: