เป็นหนี้ซื้อรถไถ มีหมายศาลนัดไกล่เกลี่ย

ในกรณีที่เป็นหนี้ซื้อรถไถ มีหมายศาลนัดไกล่เกลี่ย และต้องการเจรจาผ่อนส่งต่อ สามารถทำได้ดังนี้

  1. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่าซื้อรถไถ ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนชำระที่ค้างชำระ หลักฐานการประกอบอาชีพ หลักฐานรายได้ เป็นต้น
  2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในการไกล่เกลี่ยหนี้สิน โดยสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ศาลยุติธรรม หรือปรึกษาทนายความ
  3. เตรียมข้อเสนอในการไกล่เกลี่ยหนี้สิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง เช่น ขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน เพิ่มจำนวนเงินผ่อนชำระ หรือลดจำนวนเงินต้น เป็นต้น
  4. เดินทางไปไกล่เกลี่ยที่ศาลตามนัดหมาย

ในระหว่างการไกล่เกลี่ย สิ่งสำคัญคือต้องมีความสุภาพและเคารพผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณี พยายามอธิบายถึงความจำเป็นในการผ่อนส่งต่อหนี้สิน และเสนอข้อเสนอที่ยุติธรรมและสามารถตกลงกันได้ทั้งสองฝ่าย

หากการไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ศาลจะบันทึกรายงานการไกล่เกลี่ยและนัดหมายให้คู่กรณีมาศาลอีกครั้งเพื่อพิจารณาคดีต่อไป

สำหรับข้อเสนอในการไกล่เกลี่ยหนี้สิน สามารถทำได้ดังนี้

  • ขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง
  • เพิ่มจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน เพื่อลดระยะเวลาในการผ่อนชำระ
  • ลดจำนวนเงินต้น เพื่อให้ผ่อนชำระได้ง่ายขึ้น
  • ขอลดดอกเบี้ย หรือขอผ่อนชำระโดยไม่คิดดอกเบี้ย
  • ขอผ่อนชำระโดยไม่ต้องชำระค่างวดค้างชำระ

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อเสนอที่เสนอไปว่าสามารถตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่ หากไม่สามารถตกลงกันได้ อาจต้องปรับข้อเสนอใหม่อีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำได้

Share on: