อัพเดท ชมรมเพื่อนแท้ฯ แจกแว่นผู้สูงอายุ 18/11/2566

เกี่ยวกับ ชมรมเพื่อนแท้

รายละเอียด

ชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคม ก่อตั้งโดยกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ที่มีจิตอาสาเพื่อคอยช่วยเหลือเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ขับรถแท็กซี่ ช่วยเหลือผู้ที่ขับยวดยานพาหนะตามท้องถนน และคอยช่วยเหลือเรื่องต่างๆเท่าที่พอจะกระทำได้ ช่วยรายงานสภาพจราจรทั่วประเทศ จะคอยประสานงานสมาชิก หากเกิดอุบัติเหตุ หรือกับทางสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม(สจร.)ทางคลื่น FM 99.5เพื่อให้ความช่วยเหลือ จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่างๆเป็นประจำ การทำงาน…เป็นอาสาช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ และ ดูแลสมาชิกและครอบครัวสมาชิกไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในการเป็นอาสา

หากจะขอความช่วยเหลือติดต่อเบอร์สถานีวิทยุ สายด่วน 1255 และ 022885050 ตลอด24ชั่วโมง

ติดต่อชมรมฯ 0816415284

สถานที่ตั้ง…ชมรมฯ 1541/78 ถ.อรุณอัมรินทร์ บางยี่ขัน บางพลัด กทม.10700

โทร0816415284 fax 024513995

source: https://www.facebook.com/puentaeteam/

Share on: