หลานติดยาเสพติด ขโมยของในบ้านไปขาย

กรณีหลานติดยาเสพติด ขโมยของในบ้านไปขายนั้น สามารถทำได้ดังนี้

1. แจ้งความดำเนินคดี

หากหลานมีพฤติกรรมลักขโมยอย่างต่อเนื่องและทำให้เดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ปกครองสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับหลานได้ โดยนำหลักฐานประกอบ เช่น ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป ใบแจ้งความที่เคยแจ้งไว้ เป็นต้น

การแจ้งความดำเนินคดีจะช่วยให้หลานได้รับโทษและรู้สึกสำนึกผิด ซึ่งอาจทำให้หลานเลิกเสพยาเสพติดได้

2. พาไปรักษา

การพาหลานไปรักษาเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการช่วยให้หลานเลิกเสพยาเสพติด ผู้ปกครองควรพาหลานไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง

ปัจจุบันมีศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดหลายแห่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

แนวทางในการพาหลานไปรักษา

  • พูดคุยกับหลานอย่างเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้หลานรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาการติดยาเสพติดของตน
  • พาหลานไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด เพื่อให้หลานได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
  • คอยให้กำลังใจและสนับสนุนหลานตลอดระยะเวลาการบำบัดรักษา

การช่วยหลานเลิกเสพยาเสพติดเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปกครอง หากผู้ปกครองร่วมมือกันช่วยเหลือหลานอย่างจริงจัง หลานก็จะมีโอกาสที่จะเลิกเสพยาเสพติดและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

Share on: