มีเนื้องอกที่ลำไส้ใกล้ทวารหนัก ขับถ่ายไม่สะดวก

เนื้องอกในลำไส้ใกล้ทวารหนักอาจทำให้ผู้ป่วยขับถ่ายไม่สะดวกได้ เนื่องจากเนื้องอกอาจไปเบียดหรืออุดกั้นลำไส้ ทำให้อุจจาระเคลื่อนผ่านลำไส้ได้ยากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้

 • ถ่ายอุจจาระลำบาก ถ่ายยาก ต้องใช้แรงเบ่งมาก
 • อุจจาระแข็ง ก้อนใหญ่
 • ถ่ายไม่สุด ถ่ายไม่ออก
 • ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมีมูกปน
 • ปวดท้องบริเวณท้องน้อยหรือก้นกบ

หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม

การรักษาเนื้องอกในลำไส้ใกล้ทวารหนักขึ้นอยู่กับขนาด ตำแหน่ง และลักษณะของเนื้องอก โดยอาจพิจารณารักษาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • การผ่าตัด: เป็นวิธีรักษาหลักในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่หรือเนื้องอกชนิดมะเร็ง โดยแพทย์จะตัดเนื้องอกออกให้หมด ซึ่งอาจจำเป็นต้องตัดลำไส้ส่วนนั้นออกด้วย
 • การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด: เป็นการรักษาที่ใช้ยาเคมีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง โดยอาจใช้เป็นการรักษาเสริมหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกชนิดมะเร็ง
 • การรักษาด้วยรังสีรักษา: เป็นการรักษาที่ใช้รังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง โดยอาจใช้เป็นการรักษาเสริมหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกชนิดมะเร็ง

นอกจากการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แล้ว ผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อช่วยให้อาการดีขึ้น เช่น

 • รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี เพื่อช่วยในการขับถ่าย
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยกระตุ้นการขับถ่าย
 • หลีกเลี่ยงการเบ่งถ่ายอุจจาระนานๆ เพราะอาจทำให้เนื้องอกโตขึ้นได้

หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาการขับถ่ายไม่สะดวกจะค่อยๆ ดีขึ้นและหายเป็นปกติได้

Share on: