ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ โดนฟ้องบังคับคดี

กรณีที่ผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ถูกฟ้องบังคับคดีนั้น ขั้นตอนในการดำเนินการมีดังนี้

 1. รับทราบหมายเรียก

ผู้ค้ำประกันจะต้องรับทราบหมายเรียกจากศาล โดยหมายเรียกจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคดี เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน มูลหนี้ รายละเอียดของสัญญาค้ำประกัน เป็นต้น

 1. เตรียมเอกสารหลักฐาน

ผู้ค้ำประกันจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น

* สัญญาค้ำประกัน
* เอกสารแสดงรายได้
* เอกสารแสดงทรัพย์สิน
 1. ยื่นคำให้การ

ผู้ค้ำประกันจะต้องยื่นคำให้การต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยคำให้การต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี

 1. พิจารณาคดี

ศาลจะพิจารณาคดีโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในคำให้การของผู้ค้ำประกัน โดยศาลอาจมีคำพิพากษาให้บังคับคดีแก่ผู้ค้ำประกัน หรืออาจยกฟ้อง

 1. บังคับคดี

หากศาลมีคำพิพากษาให้บังคับคดีแก่ผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ โดยเจ้าหนี้สามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันได้

ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันสามารถดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

 • เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนชำระหนี้
 • ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอลดเบี้ยปรับและดอกเบี้ย
 • ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินอื่นแทนทรัพย์สินของผู้ค้ำประกัน

โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ค้ำประกันสามารถบรรเทาภาระหนี้สินได้

ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันถูกฟ้องบังคับคดี มีข้อควรระวังดังนี้

 • ไม่ควรเพิกเฉยต่อหมายเรียกจากศาล เพราะหากเพิกเฉย ศาลอาจมีคำพิพากษาให้บังคับคดีโดยไม่มีการพิจารณาคดี
 • ควรเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีให้พร้อม เพื่อใช้ประกอบคำให้การต่อศาล
 • ควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป
Share on: