กองทุนเงินล้าน ถอนเงินไม่ได้เพราะเงินหมด

กองทุนเงินล้าน เป็นกองทุนออมทรัพย์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมได้ โดยผู้เข้าร่วมจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 ปี จะได้รับเงินคืน 1,000,000 บาท

กรณีผู้เข้าร่วมกองทุนเงินล้านไม่สามารถถอนเงินได้เพราะเงินหมดนั้น สาเหตุหลักๆ เกิดจาก

  • ผู้เข้าร่วมไม่ได้ฝากเงินตามที่กำหนด กองทุนเงินล้านกำหนดให้สมาชิกต้องฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 ปี หากผู้เข้าร่วมไม่ฝากเงินตามที่กำหนด เงินในกองทุนจะลดลงเรื่อยๆ จนอาจหมดได้
  • ผู้เข้าร่วมถอนเงินก่อนครบกำหนด กองทุนเงินล้านกำหนดให้สมาชิกต้องฝากเงินเป็นเวลา 10 ปีเต็ม จึงจะได้รับเงินคืน 1,000,000 บาท หากผู้เข้าร่วมถอนเงินก่อนครบกำหนด เงินในกองทุนจะลดลงตามจำนวนเงินที่ถอน
  • กองทุนมีการลงทุนที่ขาดทุน กองทุนเงินล้านมีการนำเงินที่สมาชิกฝากไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร เป็นต้น หากการลงทุนขาดทุน จะทำให้เงินในกองทุนลดลง

หากผู้เข้าร่วมกองทุนเงินล้านไม่สามารถถอนเงินได้เพราะเงินหมด สามารถทำได้ดังนี้

  • ฝากเงินเพิ่มเติม หากผู้เข้าร่วมมีเงินเหลืออยู่ สามารถฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเงินในกองทุนได้
  • เปลี่ยนแผนการลงทุน หากผู้เข้าร่วมไม่พอใจกับผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเงินล้าน สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนเป็นแผนที่มีความเสี่ยงต่ำลงได้
  • ถอนเงินบางส่วน หากผู้เข้าร่วมต้องการใช้เงินบางส่วน สามารถถอนเงินบางส่วนออกมาได้ แต่จะต้องเหลือเงินในกองทุนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุนเงินล้านเป็นกองทุนออมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสามารถช่วยออมเงินในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขของกองทุนให้ดีก่อนสมัครเข้าร่วม เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินที่ฝากไว้

Share on: